Osäkerheten i vår omvärld är stor i dessa dagar och det gäller inte minst arrangemang där många samlas. Denna osäkerhet påverkar givetvis också OV Beachhandboll och i dagsläget vill vi ge följande information: Vår målsättning är att genomföra turneringen som planerat men utvecklingen kan påverka oss att behöva fatta annat beslut.

Vi kommer fortlöpande att hålla er uppdaterade om vad som gäller för OV Beachhandboll här på på hemsidan. Givetvis kommer vi att följa de beslut som tas av berörda myndigheter och förbund för att sedan utifrån dessa ta ställning till hur vi går vidare.

Det är således viktigt att poängtera att det går att anmäla sitt/sina lag till OV Beachhandboll 2020. Skulle det vara så att turneringen ställs in, eller flyttas i tid så att det inte passar just er, kommer givetvis betald anmälningsavgift att återbetalas.

Alltså är uppmaningen följande:

  • Anmäl ditt/ert lag som om tävlingen kommer att genomföras som planerat.
  • Anmälda lag kommer att få uppdaterad information via den mailadress som anges vid anmälan och på hemsidan.
  • Håll er generellt informerade om vad som gäller via hemsidan.

Vi hoppas verkligen kunna få se er på stranden i månadsskiftet maj/juni!

Med handbollshälsningar!
OV Beachhandboll