Vi hälsar B&Å Hyrmaskiner och Anders Fridh välkommen som samarbetspartner och in i OV familjen.