Vi hoppas att 2018 blir ett fantastiskt handbollsår!