FRÅGOR OCH SVAR

VAD HÄNDER OM NÅGOT OFÖRUTSETT INTRÄFFAR?

OV Beachhandboll är inte återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, storm, oväder eller andra force majeure-händelser.

Under dessa förhållanden förbehåller sig turneringsledningen rätten att behålla lagavgifter att använda för en kommande turnering eller återbetala till deltagare efter avdrag av kostnader som turneringsorganisationen ådragit sig genom tredje part.

HUR MÅNGA SPELPLANER FINNS DET?

OV Beachhandboll har 17 planer på Fria Bad.

KAN MAN BADA VID FRIA BAD?

Ja absolut. Det är en av de mest populära stränderna i Helsingborg. Men – som alltid – var försiktig när du badar, bada tillsammans med andra och var observant på skyltar som finns uppsatta.

Läs mer om Fria bad på helsingborg.se/badplatser.

HAR OV HELSINGBORG BADVAKTER PÅ PLATS?

Nej, respektive lagansvarig är ansvarig för lagdeltagarnas säkerhet och då också vid badning.

MÅSTE ALLA I LAGET HA SAMMA TRÖJOR?

Ja, annars blir det svårt hålla reda på lagkamraterna. Om det är problem med lika tröjor kan OV tillhandahålla västar.

VARFÖR HAR OV SÅ BLYGSAM ANMÄLNINGSAVGIFT FÖR FÖRENINGSLAG OCH SÅ HÖG AVANMÄLNINGSAVGIFT?

OV vill inte att storleken på anmälningsavgiften skall påverka intresset att delta, men avanmälningar vållar mycket besvär och kostnader som OV vill ha ha ersatta.

KAN VI TA IN NÅGON I KLASSLAGET FRÅN EN ANNAN KLASS OM VI INTE KAN FÅ FULLT LAG I VÅR EGEN SKOLKLASS?

Ja, så länge klasslaget innehåller den blandning av tjejer och killar som anges i reglerna och bara för att få fullt lag.

ÄR FÖRETAGSTURNERINGEN BARA FÖR FÖRETAG?

Nej, alla arbetsplatser kan delta och ni kan ha mer än ett lag per arbetsplats.

FÅR MAN DELTA MED SÅVÄL HERRAR SOM DAMER I FÖRETAGSTURNERINGEN?

Ja, givetvis. Det blir roligare med mixade lag.